Çağrı Merkezi: 0 212 451 54 09  E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tam Tasdik YMM Hizmeti

YMM Tasdik HizmetiTürk Vergi sistemi mükellefin beyan esasına dayalı olması nedeniyle yapılan beyanların defter kayıtlarına uygun olmasını, defter kayıtlarının kanunen şekli ve içerikleri belli belgelere dayanması gerektiğini çatısı altında oluşturulmuş bir sistemdir

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında da tüm mükelleflerin belge ve kayıtlarının Yeminli Mali Müşavirler tarafından onaylanması şartına bağlı olarak bazı iade, mahsup ve ödeme işlemlerinin otomatik olarak yapılacağını düzenleme altına almıştır.

 

Tasdik hizmetlerinde temel amaç vergisel risk doğurabilecek hataları mükelleflere bildirerek önlem alınmasını sağlamak ve mükellefleri herhangi bir inceleme durumunda koruma altında tutma çabasıdır.

 

YMM GÜLHAN AKYAZI SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR ?

 

a) Tam Tasdik Hizmetleri;

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Eklerinin Tasdiki (Tam Tasdik)

Gelir Vergisi Beyannamesi ve Eklerinin Tasdiki (Tam Tasdik)

Tam Tasdik Raporu'nun Düzenlenmesi

Kanuni Defter Ve Belgelerin, İlgili Mali Tabloların Vergi Mevzuatı Hükümleri Çerçevesinde Denetimi

Geçici Vergi Beyannamelerinin Mevzuata Uygunluk Kontrolü

Yapılan Ara Denetimlerle Yönetime Rapor Sunulması

 

b) Diğer Tasdik Hizmetleri

 

Sermayenin Ödendiğinin Tespiti

Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespiti

Sermayeye İlave Edilecek Sermaye ve kar yedeklerinin Tespiti

AR-GE-TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje Harcamaları Değerlendirme Ve Tasdiki

Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farkların Sermayeye İlavesi Tasdik Raporu

Kurumlar Vergisi'nden İstisna Kazançlara İlişkin Tasdik İşlemleri

Bankalardan Talep Edilen Kredi Ve Teminat Mektupları İçin Verilen Hesap Durumu Belgelerinin Tasdik İşlemleri

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu

3568 Sayılı Yasa Ve Vergi Usul Kanunu Gereğince Tasdik Kapsamına Alınan Ve / Veya Alınacak Diğer İşlemler